Biała

By | 20 kwietnia 2015

Biała jest jedną z wsi leżących w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze łączącej Sobótkę z Świdnicą. Leży na Równinie Świdnickiej, na wys. ok. 220 m n.p.m. w odległości ok. 1 km od zalesionych zachodnich stoków masywu Ślęży.

Nazwa wsi należy do najczęściej spotykanych w krajach słowiańskich określeń toponimicznych i hydronicznych. W Polsce aż 68 wsi i miast nosi nazwę “Biała” z przymiotnikiem. Nazwa wywodzi się ze słowiańskiego określenia “białej wody”. Nazwa naszej Białej na przestrzeni wieków miała różne brzmienia: Beala -1193, Biala – Beala – 1226, Bela – 1250, Bela Polonicale – 1332 /1375, Bele – 1382, Bele bei der Gork – 1375 i później, a następnie Bielawa, Polonische Biela i aż do roku 1945 – Klein Bielau.

DSC_0238

Najwcześniejszym potwierdzeniem istnienia wsi [Biala] jest nadanie klasztorowi kanoników regularnych Białej i m.in. Wir, Zebrzydowa, części Mysłakowa, Strzelec oraz innych miejscowości przez księcia Władysława II Wygnańca. W dokumencie tym, zanotowano imiona mieszkańców ww. wspomnianych wsi. I tak w Białej mieli mieszkać m.in. Goztec, Martin, Targossa, Znouid, Sedla, Milec i Radec.

Wieś we wczesnym średniowieczu wchodziła w skład tzw. Ujazdu Ślężańskiego, do którego należało 9 wsi w okolicach góry Ślęży.

Wg bulli papieża Celestyna III z 1193 roku należała do Piotra Własta, jako jedna z wsi dziedzicznych, objętych obowiązkiem dziesięciny (świętopietrza). Ponownie występuje w dokumentach już jako własność klasztoru augustianów Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu. Wzmiankowana jest w dokumencie biskupa Wawrzyńca z 1200 r.  jako wieś Biała, następnie w dokumencie Henryka Brodatego z 10.05.1226 r., zezwalającym na lokowanie wsi na prawie niemieckim oraz w dokumencie lokacyjnym ks. Bolesława II Rogatki i Henryka III z 28.12.1247 r., potwierdzającym prawa wrocławskich augustianów do osadzania w Białej polskich chłopów na prawie niemieckim.

Biała występuje również w bulli papieża Innocentego IV z 9.06.1250r. potwierdzającej otrzymane od ks. Henryka Brodatego uposażenie i przywileje opactwa na Piasku we Wrocławiu. Biała jako wieś klasztorna w 1283 roku zostaje oddana w zastaw przez ówczesnego opata Mikołaja Quossa. W roku 1311 zostaje wykupiona dla klasztoru przez opata Filipa.

Z roku 1332 pochodzi akt nadania przez księcia Bolka I Ziębickiego Apeczce ze Szczepanowa wsi Biała. Być może dokument dotyczy? tylko części wsi, gdyż Biała była we władaniu zakonników.

W dokumencie z 1376roku występuje sołectwo w Białej, zakupione od braci Jana i Mikołaja ze Szczepanowa “alle iura ducale in Poln – Bielau”, co oznacza, że przynajmniej część wsi przeszła w ręce świeckie. W latach 1439 – 43 odnotowano spór z opactwem na Piasku o stawy w Białej. W roku 1448 sołectwo wraz z 3 wolnymi włókami zostało przez opata Mikołaja Schönborna sprzedane wolnemu bogatemu chłopu o nazwisku Marcus Hyrthe. Część wsi nadal jednak przetrwała jako własność spadkobierców klasztoru – kanoników regularnych NMP na Piasku.

DSC_0230

Gospodarowanie wsią przez klasztor nie zawsze odbywało się bez problemów, o czym świadczy zapis z 1463 roku w kronikach klasztornych o chłopie Betelu, [posiadającym dobra w Białej i Garncarsku] – buntowniku, który nie chciał płacić wygórowanego, jego zdaniem, czynszu klasztornego i nie uznawał władzy klasztornej. Po 23 latach sporów został uwięziony i powieszony przed murami Wrocławia.

Wg przeprowadzonego w 1576 roku spisu w Białej do opactwa na Piasku należało 19 chłopów uprawiających łącznie 32 łany, ponadto do opactwa wpływały także opłaty dzierżawne z sołectwa.

W siedemnastym wieku nastały czasy, które nie sprzyjały spokojnemu gospodarowaniu. Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) pozostawiła Biała – podobnie jak prawie wszystkie wsie w regionie świdnickim – w większości spaloną. Dlatego też pomimo średniowiecznego rodowodu Biała nie ma praktycznie zabytków wcześniejszych niż dziewiętnastowieczne.

Wyjątek stanowi krzyż pokutny – maltański z utrąconą “głową”, który znajduje się na prawo od wejścia do dawnego majątku, tzw. Pałacu.

W sprawozdaniu z wizytacji w Górce z roku 1652 zanotowano, że w Białej istniała szkoła, a majątkiem kościoła w Górce zarządzał m.in. zagrodnik z Białej Hans Iust.

W 1810 roku nastąpiła sekularyzacja zakonu augustianów i od 1814 roku Biała wymieniana jest w dokumentach jako wieś królewska.

W 1845 zanotowano, że wsie w okolicach Sobótki powiększyły się a w miejscowościach leżących na terenie obecnej gminy Marcinowice sytuacja przedstawiała się następująco:

 

WIEŚ LICZBA MIESZKAŃCÓW LICZBA DOMÓW ZAKŁADY ZAJĘCIA LUDNOŚCI
Biała 501 61 gorzelnia, browar 32 rzemieślników
Sady 414 41 106 tkaczy,14 rzemieślników
Tąpadła 481 62 młyn wodny, browar, gorzelnia 58 tkaczy,12 rzemieślników, 2 kupców

 

Z tego okresu pochodzi też zestawienie dotyczące wyznania ludności z podziałem na katolików i ewangelików:

 

NAZWA MIEJSCOWO?CI KATOLICY EWANGELICY
BIAŁA 478 23
SADY 401 13
TĄPADŁA 429 32

 

Sołectwo w Białej nadal pozostawało dzierżawą dziedziczną. Należało do różnych rodzin. Prawdopodobnie liczyło 134 ha gruntów. Ostatnimi właścicielami była rodzina M. Knopfów z Chwałkowa, występująca w dokumentach z 1937 r. Oprócz sołectwa w drugiej po?owie XIX w. istniały we wsi liczne chłopskie majątki dziedziczne oraz tzw. majątki wolne. Do większych należały dobra Halfterów (prawdopodobnie obecnie dom nr 22) liczące 85 ha.

Domy w Białej rozlokowane są przeważnie wzdłuż drogi, dlatego też wieś nie posiada wyraźnego centrum. Do ważniejszych obiektów zaliczyć należy budynek dawnej szkoły (obecnie budynek nr 44, zbudowany z użyciem technologii muru pruskiego” i oddzielony od drogi szpalerem lip.

Wieś zawsze należała do miejscowości średniej wielkości licząc sobie w latach :

«      1783 r. – 205 mieszkańców

«      1830 r. – 461 mieszkańców

«      1845 r. – 501 mieszkańców

«      1895 r. – 548 mieszkańców

«      1900 r. – 555 mieszkańców

«      1905 r. – 577 mieszkańców

«      1942 r. – 579 mieszkańców

«      2002 r. – 405 mieszkańców.

DSC_0231

Od 1783 roku we wsi istnieje szkoła katolicka, gorzelnia i podleśnictwo, a od 1898 wymienia się sołectwo.

Zajęcia ludności od wieków tradycyjnie oprócz uprawy ziemi związane są z obróbką kamienia. Biała, Chwałków i Sobótka, we wszystkich źródłach historycznych wymieniane są jako najstarsze miejscowości w tej części Dolnego Śląska związane z produkcją kamieni do żaren, kamieni młyńskich i nagrobkowych.

Między Białą i Sadami leżą jedne z najstarszych dolnośląskich kamieniołomów, tzw. “Białe Krowy”. Kamień z tych kamieniołomów można znaleźć w wielu Świątyniach i klasztorach Dolnego Śląska.

W pobliżu wsi, na stokach ślęży, znajduje się jedno z nielicznych stanowisk krasnorostu, stanowiące pomnik przyrody ślężańskiej.

Obecnie, jak większość wsi w gminie, boryka się z problemami dostosowania się do współczesności. Posiada drobną infrastrukturę – sklepy, ale nadal pozostaje wsią o charakterze rolniczym; część mieszkańców znalazła zatrudnienie w okolicznych miejscowościach. W roku 2001 zlikwidowano Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza pozbawiając wieś jedynej placówki o charakterze kulturalno – oświatowym.

Od 1976 roku istnieje we wsi Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która w początkowym okresie skupiała aż 76 rodzin i 91 członków.

Dominującymi uprawami są: pszenica, ziemniaki, rzepak i buraki cukrowe oraz drzewa owocowe.

Niektórzy rolnicy są właścicielami skrawków lasu, zarządzanych przez Nadleśnictwo Miękinia.

Wieś należy do parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobótce Górce. Od 1986 staraniem parafian i ówczesnego proboszcza Stefana Ciupy wybudowano pomieszczenie, które pierwotnie miało służyć jako sala katechetyczna, ale … okazało się kaplicą kościelną p.w. Podwyższenia Krzyża świętego. Pierwsza msza odbyła 24 grudnia 1989 roku, poświęcenia kaplicy dokonał ksiądz biskup Tadeusz Rybak 3 czerwca 1990 roku. Od tej pory odprawia się w niej msze niedzielne i świąteczne oraz nabożeństwa.

Informacje zaczerpnięto z książki “Historia gminy Marcinowice”

Dodaj komentarz

comments