Kontakt

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach

ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

tel. 74 85 85 226, wewnętrzny 28

Dyrektor

Dawid Sobczyk

e-mail: gok [at] marcinowice.pl

Główna Księgowa

Jadwiga Konstanty

gokmarcinowice [at] onet.pl

NIP

Regon

Nr konta