Tag Archives: ZHP

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju zagościło dzisiaj w Marcinowicach dzięki harcerzom z Hufca ZHP Świdnica. W imieniu mieszkańców gminy Światło odebrał wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski z rąk zastępcy komendanta Hufca ZHP w Świdnicy hm Piotra Pamuły. Od jutra aż do 23 grudnia każdy mieszkaniec może odpalić płomień w Urzędzie Gminy Marcinowice w godzinach 7.30-15.00.