Stefanowice

Stefanowice, to najmniejsza w gminie wieś, położona w centralnym miejscu Równiny Świdnickiej na wysokości 200 m n.p.m. W jej okolicy archeolodzy odnaleźli ślady wczesnego osadnictwa – grodzisko z XIV – XV w. Późniejsza historia wsi jest jednak słabo udokumentowana. Prawdopodobnie była to kolonia wsi Gruszów (Birkholz).

Jak wynika z “Wykazu wsi spalonych w wyniku wojny trzydziestoletniej” M. Treblina z 1641r. wieś Stefanowice (Godkowice) została “zniszczona całkiem, folwark w większości”.

Do roku 1945 nosiła nazwę Stäubchen, Występuje ona w spisie Landkreis Swiednitz z 1900 r., na podstawie którego wiemy, że w dniu 01.12.1900 r. wieś liczyła 85 mieszkańców.

Po roku 1945 nosiła nazwę Godkowice. Zmiana nazwy wsi na obecne Stefanowice oraz wyodrębnienie oddzielnego sołectwa nastąpiło prawdopodobnie w latach 70. XX w. Lecz na niektórych mapach i dokumentach poprzednia nazwa występuje jeszcze w latach 80.

Wieś posiada dobre warunki klimatyczno – glebowe do produkcji rolnej, stąd posiada charakter typowej wsi rolniczej.

Przez krótki czas w latach 60. XX w. we wsi funkcjonowała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Później we wsi było 12 gospodarstw indywidualnych. Obecnie, wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., własnością rolników jest 96,81 ha użytków rolnych z tego pod zasiewami 88,59 ha. Do głównych upraw należą pszenica, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe oraz jęczmień i ziemniaki. Utrzymuje się, choć na niewielką skalę, hodowla bydła i trzody chlewnej.

W roku 2002 wieś liczyła 66 mieszkańców.

Stefanowice należą do parafii św. Wawrzyńca w Śmiałowicach. Wieś nie posiada zabytków, ani większego zaplecza usługowego. Odległość od gminnej wsi Marcinowice wynosi 2 km.

Informacje zaczerpnięto z książki “Historia gminy Marcinowice”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *