Ośrodek kultury i biblioteka łączą się w Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach

By | 30 grudnia 2019

Połączenie wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Marcinowice w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze kultury, a także uproszczeniem struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej.

Działania zostały poprzedzone pozytywnymi opiniami Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodę na połączenie wydał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a stosowna uchwała została jednogłośnie podjęta przez Radę Gminy Marcinowice 30 października 2019 roku.

Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Marcinowicach kierował będzie dotychczasowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Dawid Sobczyk.

Dodaj komentarz

comments