Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Marcinowice

By | 13 grudnia 2016

16 grudnia będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Do gminy Marcinowice po raz kolejny zawita Betlejemskie Światło Pokoju, które co roku odpalane jest jedną malutką świeczką z płomienia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. U nas zawita dzięki harcerzom Hufca ZHP Świdnica, którzy uroczyście przekażą światło mieszkańcom gminy już w piątek 16 grudnia. Każdy mieszkaniec będzie mógł zanieść Betlejemskie Światło Pokoju do swojego domu, odpalając je w Urzędzie Gminy Marcinowice i Gminnym Ośrodku Kultury od 19 do 23 grudnia w godzinach 8.00-15.30.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 28-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

15317749_1303710853033669_7900053619567597711_n

Dodaj komentarz

comments