Dzieje się w Szkole Podstawowej w Strzelcach

By | 17 maja 2016

Wiele ciekawych inicjatyw odbywa się w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach. Koniecznie przeczytajcie o sukcesie czwartoklasistki w regionalnym konkursie plastycznym, konkursie na wydarzenie roku szkolnego oraz programie edukacyjnym Bezpieczny Dolnoślązak.

Sukces czwartoklasistki ze szkoły w Strzelcach w regionalnym konkursie plastycznym

Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach– Hania Zakrawacz została wyróżniona w regionalnym konkursie plastycznym pn. “Szli na Zachód Osadnicy”.  Konkurs był zorganizowany dla uczniów z Dolnego Śląska przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dziewczynka swoją pracę wykonała pod kierunkiem p. Mirosławy Kozak. Obie otrzymały atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dnia 8 maja 2016 r. w Zamku Piastów w Legnicy podczas obchodów II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach w konkursie Wiadomości Świdnickich „ Na wydarzenie roku szkolnego 2015/2016”

Dnia 13 kwietnia wychowawczynie klas I-III zgłosiły udział swoich uczniów w konkursie organizowanym przez Wiadomości Świdnickie pt. „Wydarzenie roku szkolnego 2015/2016”. Klasa Ia z wychowawcą p. Magdaleną Figzał wybrała Mistrzostwa w grach edukacyjnych, kl. I b z p. Joanną Kubicką – jeden z dni okolicznościowych – Eksperymentujemy i doświadczamy, kl. II i p. Beata Moskal podzieliła się wrażeniami z występu dzieci w teatrze, a kl. III z p. Mirosławą Kozak inicjatywą mamy jednej z jej uczennic pod hasłem Dzień magicznych słów.

W każdy poniedziałek od 1 do 31 maja 2016 r. w kolejnych numerach Wiadomości Świdnickich oraz na portalu www.ws-24.pl będą publikowane zgłoszenia wraz z opisami i zdjęciami wydarzeń. Ponadto przez cały miesiąc maj 2016r. w każdym numerze gazety znajdzie się specjalny kupon konkursowy. Wygra ta klasa, która otrzyma najwięcej głosów. Wypełnione oryginalne kupony z gazety należy przynosić lub przesyłać do redakcji Wiadomości Świdnickich, al. Niepodległości 3/5, 58-100 Świdnica do 3 czerwca 2016 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do redakcji). Zapraszamy więc do głosowania na uczniów i szkołę w Strzelcach. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w dniu 6 czerwca 2016 r. na stronie internetowej www.ws-24.pl oraz w 23 numerze Wiadomości Świdnickich, który ukaże się 6 czerwca 2016 r. Wówczas zostaną przedstawione też sylwetki zwycięzców.

Szkoła Podstawowa im. K.K. w Strzelcach w programie edukacyjnym Bezpieczny Dolnoślązak

Na początku maja szkolny zespół ds. bezpieczeństwa zgłosił szkołę do udziału w II edycji programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.  Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

W minionym tygodniu okazało się, że szkoła w Strzelcach została  zakwalifikowana do programu i do czerwca 2017 r. będzie realizować jego ważne założenia, które mają sprawić, że uczniowie nabędą jeszcze większych umiejętności ułatwiających im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwoli właściwie reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, na które mogą być narażeni oni sami oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.

Dodaj komentarz

comments