Mali z wielkim sercem – rusza Szkolne Kółko Wolontariuszy

By | 1 grudnia 2015

W listopadzie, w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach, w trosce o wrażliwość na drugiego człowieka i kształtowanie postaw altruistycznych, powstało Szkolne Kółko Wolontariuszy „Pomocne Strzelczyki”. Jest to inicjatywa skierowana do dzieci, które chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać inicjatywy charytatywne i kulturalne. Okazało się, że w szkole nie brakuje uczniów o szczodrym sercu. Szkolnymi  wolontariuszami zostali uczniowie klas IV-VI mający wiele chęci i kreatywnych pomysłów, by wspomóc potrzebujących oraz ideę pomagania. Już w listopadzie „Pomocne Strzelczyki” przeprowadziły zbiórkę karmy i artykułów higienicznych dla czworonożnych podopiecznych Schroniska Azyl w Dzierżoniowie. W tym samym miesiącu nasi „Pomocni” zorganizowały również Dzień Życzliwości w szkole. Młodzi wolontariusze rozpoczęli pracę z wielkim zaangażowaniem. W swych planach mają też pomoc uczniom w nauce, młodszym kolegom z grupy przedszkolnej, seniorom, dzieciom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

Copy of SHOP

Mali bohaterowie chcą włączać się w akcje charytatywne, zbiórki, WOŚP i projekty wspierające potrzebujących.  Bo przecież tak niewiele trzeba, by pomagać innym.

Opiekunem „Pomocnych Strzelczyków” jest pani Kinga Bocian, szkolny psycholog. Dziękujemy panu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Dawidowi Sobczykowi za ufundowanie plakietek dla wolontariuszy. Są one dla nas wyjątkowe, ponieważ ich tło stanowi praca Martynki Dworniczak, za którą otrzymała ona nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Warto pomagać”.

ST830388

Dodaj komentarz

comments