Rusza konkurs dla mieszkańców i świetlic!

By | 25 listopada 2015

Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wymarzone Święta Bożego Narodzenia. Jeszcze wcześniej wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi Mikołaj. My również mamy kilka prezentów, a raczej nagród dla najpiękniejszych kartek świątecznych, które zostaną przygotowane przez dzieci na zajęciach świetlicowych. Zapraszamy do udziału w konkursie!

holidays!

Regulamin projektu „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

  1. Postanowienia ogólne          

– organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach

– uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gminy Marcinowice

– czas trwania konkursu – do 04.12.2016 (dostarczenie prac do GOK)

– rozstrzygnięcie konkursu – 08.12.2016

  1. Cele projektu

– kultywowanie polskich tradycji świątecznych

– odkrywanie młodych talentów

– integracja międzypokoleniowa

– wychowanie poprzez działania artystyczne

  1. Zasady uczestniczenia w projekcie

– każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową

– każda świetlica może złożyć maksymalnie 3 indywidualne prace konkursowe

  1.    Postanowienia końcowe

– powołane jury dokona oceny pracy i przyzna nagrody oraz wyróżnienia

– prace zostaną wyeksponowane w budynku Urzędu Gminy w Marcinowicach

– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach

– prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora, który może je wykorzystać i publikować z poszanowaniem autorskich praw niematerialnych

Dodaj komentarz

comments