Budynek szkoły w Strzelcach – lata 1950-1963

By | 23 czerwca 2015

“W 1950 r. decyzją władz powiatowych były budynek pałacu w Strzelcach został adaptowany na cele szkolne, na skutek wadliwego remontu po roku powrócono do starego budynku. 2 izby lekcyjne wynajęto w obecnej restauracji. W 1957 r. pałac został ponownie przeznaczony na cele szkolne. Następnie w roku 1966 staraniem władz wojewódzkich i powiatowych przystąpiono do kapitalnego remontu tegoż budynku a nauka odbywała się w starym.”

Źródło: kronika szkolna Szkoły Podstawowej w Strzelcach, pisownia oryginalna

Lata 1950/1951

1950-51

Marzec 1963 r.

Marzec 1963

Dodaj komentarz

comments