Powołanie Klubu Seniora “Spełnione Marzenie”

By | 22 kwietnia 2015

Inicjatorem powołania Klubu Seniora w Kątkach jest Pani Maria Chrobak. Celem działania klubu jest integrowanie i aktywizowanie osób starszych z terenu Gminy Marcinowice, poprzez rozwój kulturalny, towarzyski i rekreacyjny. Do zadań klubu należy integracja ludzi starszych, pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych, spotkania w świetlicach wiejskich i powołanie różnych kół zainteresowań.

Dodaj komentarz

comments