Klecin

By | 20 kwietnia 2015

Klecin jest niewielką wsią należącą do gminy Marcinowice, położoną na lekko pofałdowanym terenie Równiny Świdnickiej, ok. 200 m n.p.m.

Wieś posiada dobre warunki glebowe, stąd jest wsią typowo rolniczą.

Podobnie jak inne miejscowości w tym rejonie ma bardzo długą historię osadniczą.

KLECIN

W okolicach wsi znajdują się trzy stanowiska archeologiczne związane z dawnym osadnictwem, w tym ślady XIII – wiecznej osady.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1372 roku. Przez wieki należała ona do klasztoru Najświętszej. Panny Marii na Piasku we Wrocławiu.

Wieśnie posiada cenniejszych zabytków m.in. z powodu wojny trzydziestoletniej. W wykazie wsi z okolic Świdnicy z roku 1641 znajdujemy zapis: Klecin spalony i wyludniony całkowicie (M. Treblin).

Według ?Urzędowego wykazu nazw miejscowości” jest jedyną wsią o tej nazwie w Polsce. Nazwa wsi ma prawdopodobnie pochodzenie słowiańskie i pierwotnie brzmiała ona Kletno – od słowa kleć – szałas. Do 1743 roku nazwę wsi pisano Clettendorf, później, aż do roku 1945 Klettendorf. Niemiecka nazwa została stworzona poprzez zamianę polskiego formantu – no na niemiecki – dorf (wieś). Po wojnie odwrócono ten proces tylko z innym formantem.

Klecin nigdy nie był dużą wsią. Wg różnych źródeł liczba mieszkańców wynosiła:

Ÿ         1900 – 272 osoby

Ÿ         1942 – 198 osób

Ÿ         2002 – 175 osób

Po II wojnie światowej zasiedlona przez przybyszów z różnych stron Polski, głównie z Małopolski. Zachowała swój pierwotny rolniczy charakter. W latach 70-tych we wsi funkcjonowało 25 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, po której pozostały duże kurniki jako symbol PRL.

Znaczna grupa mieszkańców należała do tzw. chłopo-robotników, zatrudnionych w zakładach przemysłowych pobliskiej Świdnicy.

Obecnie Klecin, podobnie jak pozostałe wsie, boryka się ze skutkami transformacji ustrojowej i z dużym bezrobociem. Daje się tez zauważyć kumulacja ziemi i powstawanie większych gospodarstw rolnych.

DSC_0255

Rolnicy użytkują 293,68 ha użytków rolnych. Do głównych upraw należą: pszenica, buraki, kukurydza, ziemniaki.

Wieś słynie z pięknych przydomowych ogródków. Ich właścicielki corocznie wygrywają gminny konkurs na najpiękniejszy ogród.

Wieś należy do parafii św. Wawrzyńca w pobliskich [ok. 1 km] Śmiałowicach.

Informacje zaczerpnięto z książki “Historia gminy Marcinowice”
Fotografia Władysław Gołębiowski

Dodaj komentarz

comments